MIS 5074535 | Κωδ. Τ2ΕΔΚ-00770

image

Παραδοτέο 3: Έκθεση με τα χαρακτηριστικά των υποσυστημάτων και λογισμικό

  • EE4: Εκπαιδευτικές Εφαρμογές, Γραφικό Περιβάλλον και Επαυξημένη
    Πραγματικότητα

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα αναπτυχθούν οι εκπαιδευτικές εφαρμογές που έχουν καθοριστεί κατά τη διάρκεια του WP1. Οι εφαρμογές θα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος εκπαιδευτικών και θεραπευτικών στόχων όπως μάθηση, αντίληψη, αλληλεπίδραση, ομαδικότητα και επικοινωνία. Η ανάπτυξή τους θα γίνει με στενή συνεργασία παιδαγωγών και θεραπευτών του εκπαιδευτικού φορέα. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί το υποστηρικτικό γραφικό περιβάλλον για τους τελικούς χρήστες και το λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας το οποίο θα είναι προαιρετικό στο τελικό προϊόν και θα βελτιώνει τους μαθησιακούς στόχους των εφαρμογών καθώς θα αυξάνει των ενδιαφέρον των παιδιών.

image